Krbavica je mjesto koje se nalazi u državi Hrvatska, Ličko-Senjska županija, na 44°42'60" sjeverno od ekvatora i 15°38'70" istočno od početnog meridijana. Povećajte ili smanjite kartu koristeći kontrole koje se nalaze na lijevoj strani karte.

Nadmorska visina: 670m
Krbavica, pogled  Krbavica, pogled

Krbavica, pogled  Krbavica, pogled

Krbavica, pogled pronašao: Petar Ćalić

pronašao: Petar Ćalić  pronašao: Petar Ćalić

pronašao: Petar Ćalić